Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky použití

Tato dohoda ("Smlouva") se sjednává mezi vámi ("vy") a VARBO CORPORATION s.r.o., IČO: 28448049, se sídlem v ulici Americka 41, 120 00 Praha, ("KvizLand.com"). Přístupem a používáním této webové stránky (dále jen "Stránky"), jakož i informací, produktů a služeb nabízených na těchto stránkách, souhlasíte s tím, že budete vázáni touto smlouvou.

V této smlouvě bude "VARBO CORPORATION s.r.o.", "My" nebo "Naše" kolektivně označovat KvizLand.com.

Používáním těchto stránek potvrzujete, že je vám více než 18 let a máte právo uzavřít tuto smlouvu. Pokud používáte webovou stránku jménem třetí strany (např. Vašeho zaměstnavatele nebo společnosti), pak také zastupujete a zaručujete, že máte zákonné právo uzavřít tuto smlouvu jménem takové třetí strany.

1. Vlastnictví stránek. Tyto webové stránky vlastní a provozuje VARBO CORPORATION s.r.o. Obsah a každý prvek této webové stránky vlastní VARBO CORPORATION s.r.o. nebo dodavatelé tohoto obsahu a jsou chráněny všemi platnými zákony o autorském právu, ochrannými známkami a jinými právy duševního vlastnictví České republiky a mezinárodními zákony týkajícími se duševního vlastnictví.

2. Naše služby. Naše webové stránky jsou online zařízením, které umožňuje návštěvníkům a registrovaným uživatelům objevovat, nakupovat, přijímat a přehrávat digitální zvukový obsah mluveného slova (obsah stránek KvizLand.com) prostřednictvím webových stránek KvizLand.com a jejich aplikací pro mobilní zařízení (společně "Služby KvizLand.com"). Pokud používáte Služby KvizLand.com, akceptujete tyto smluvní podmínky ("Podmínky použití"). Přečtěte si je, prosím, pečlivě. Kromě Podmínek použití budete rovněž podléhat (1) kupním podmínkám KvizLand.com, které upravují jakýkoli nákup prostřednictvím služby KvizLand.com, (2) podmínkám registrovaných uživatelů KvizLand.com, které upravují jakoukoli registraci do jakéhokoli členského plánu KvizLand.com; a (3) veškerým dalším zásadám, pokynům, podmínkám a smlouvám zveřejněným nebo jinak zpřístupněným prostřednictvím služby KvizLand.com (dále jen "Podmínky").

3. Ochranné známky. Nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu kopírovat, používat ani napodobovat v celku nebo v částech vzhled a styl této webové stránky včetně všech prvků návrhu. Nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu VARBO CORPORATION s.r.o. nebo třetí strany, která vlastní příslušnou ochrannou známku: ochranné známky, loga, jména produktů, názvy společností a / nebo servisní značky (společně "ochranné známky") zobrazené na našich webových stránkách.

4. Nákup obsahu KvizLand.com. Při zakoupení obsahu KvizLand.com uděluje společnost KvizLand.com omezenou, revidovatelnou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k streamování nebo v některých případech ke stažení obsahu KvizLand.com na vaše zařízení výlučně pro osobní nekomerční účely. Nebudete prodávat, převádět, pronajímat, modifikovat, distribuovat ani veřejně přehrávat obsah KvizLand.com žádným způsobem a nebudete ho komerčně využívat. Souhlasíte s tím, že nebudete dekompilovat, rozebírat nebo zpětně upravovat obsah KvizLand.com nebo modifikovat obsah KvizLand.com nebo vytvářet z nich odvozená díla. Licence na Vámi zakoupený obsah KvizLand.com bude trvat po dobu, po kterou bude kopie obsahu KvizLand.com existovat podle těchto obchodních podmínek KvizLand.com.

Pokud jde o všechny nákupy, s výjimkou případů, kdy je uvedeno jinak, je jakákoli zobrazená katalogová cena plnou maloobchodní cenou uvedenou na samotném obsahu KvizLand.com, jak je určeno společností KvizLand.com nebo jak navrhuje výrobce nebo dodavatel, nebo odhadnutá v souladu se standardní praxi v oboru; nebo odhadované maloobchodní hodnoty za srovnatelný produkt nabízený jinde. Ceny veškerého obsahu KvizLand.com se mohou kdykoli změnit podle uvážení společnosti KvizLand.com. Všechny tyto změny cen budou zveřejněny na webu KvizLand.com.

Berete veškerá rizika ztráty pro dokončení stahování obsahu KvizLand.com po zakoupení, pokud jsme vám tento obsah zpřístupnili (v sekci "Moje knihy" nebo jinak) a za jakoukoli ztrátu obsahu KvizLand.com, který jste si stáhli, včetně ztráty způsobené poškozením souboru nebo havárií počítače nebo pevného disku. Zakoupený obsah KvizLand.com bude obecně nadále k dispozici ve vaší sekci "Můj účet", ale může být kvůli případným omezením licenčních podmínek poskytovatele obsahu nebo jiným důvodům nepřípustný a společnost KvizLand.com nebude vůči Vám zodpovědná, pokud nebude obsah KvizLand.com dostupný pro další stahování.

5. Zákazy a omezení. Služby můžete používat pouze pro svoje vlastní, osobní a nekomerční účely a souhlasíte s tím, že nebudete:

 • používat služby KvizLand.com nebo obsah KvizLand.com pro reprodukci materiálu chráněného autorskými právy
 • kopírovat, ukládat, upravovat, měnit, připravovat jakékoli odvozené dílo nebo jakkoli měnit služby KvizLand.com nebo její obsah
 • automatické škrábání webové stránky KvizLand.com
 • stahovat obsah jiným způsobem, přes software společnosti KvizLand.com
 • zpřístupňovat služby KvizLand.com nebo její obsah prostřednictvím sítě (jiné než KvizLand.com), kde by ji mohly využívat ostatní
 • poskytovat svoje heslo jiné osobě
 • sdílet zvukový obsah jiné osobě
 • překládat, zpětné upravovat, dekompilování, rozebírat, modifikovat nebo vytvářet odvozená díla na základě obsahu dostupného prostřednictvím KvizLand.com nebo jejich částí pro vaše osobní nebo komerční použití, s výjimkou případů výslovně povolených příslušným zákonem
 • pronajímat nebo poskytovat sublicenci, prodávat, převádět, distribuovat nebo veřejné předvádět obsah KvizLand.com jakýmkoli způsobem a nebudete ho komerčně využívat
 • nesprávně komunikovat se zaměstnanci služby zákazníkům prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo rozhovoru v aplikaci; mezi ně patří mimo jiné: verbální nebo písemné obtěžování, sexuální obtěžování, vyslovování ohrožení, používat služby KvizLand.com jakýmkoli způsobem, který porušuje podmínky této smlouvy

6. Používání této webové stránky. Používáním této stránky budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy České republiky nebo země vašeho bydliště, včetně, bez omezení, zákonů týkajících se internetu, soukromí, duševního vlastnictví a e-mailu. Pokud nejste registrovaným členem, můžete stránky pouze prohlížet; nemůžete webové stránky ani jejich obsah jakýmkoli jiným způsobem používat.

7. Nároky z porušení práv k duševnímu vlastnictví. Pokud se domníváte, že některá z vašich práv duševního vlastnictví jsou porušována Produktem nabízeným na našich webových stránkách, dejte nám, prosím, vědět tak, že poskytnete následující informace:

(a) Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail;

(b) popis a umístění Produktu, který údajně porušil vaše práva duševního vlastnictví;

(c) zda jste vlastníkem práva duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem tohoto vlastníka;

(d) Certifikát od vás, že zaručujete přesnost informací, které jste nám poskytli.

Po obdržení vašeho nároku na autorské právo, stáhneme Produkt, na který se váš nárok vztahuje, pokud prodejce neprokáže, že má vyšší práva k sporným Produktům.

8. Zveřejnění informací. Shromažďujeme o vás určité informace. Naše shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Přístupem a používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času měněny.

9. Odkazy na naši webovou stránku. Pokud na jakékoli jiné webové stránce uvedete odkaz na náš web, musí tento odkaz vést k plné verzi naší webové stránky. Je zakázáno odkazovat přímo na jakýkoli obrázek hostovaný na našich webových stránkách nebo na jakoukoli z našich služeb. Dále je zakázáno vkládání odkazů na naše webové stránky na jiných webových stránkách takovým způsobem, že by naše stránka byla "rámována", obklopena nebo jinak zakrytá jakýmkoli obsahem nebo materiály třetích stran. Vyhrazujeme si právo vám, na základě písemného upozornění, kdykoli a bez jakéhokoli důvodu, zakázat odkazování na naše webové stránky. Odmítáme veškerou odpovědnost za odkazy na naši webovou stránku z jiných stránek.

10. Stránky třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáme žádnou odpovědnost za obsah, produkty, reklamu, materiály, kódy nebo služby na stránkách třetích stran, na které můžete odkazovat z našich webových stránek nebo které odkazují na naše webové stránky. Zahrnutí odkazu na našich webových stránkách nezakládá ani nenaznačuje žádný vztah mezi VARBO CORPORATION s.r.o. a majitelem nebo provozovatelem stránky třetí strany. Není-li v našem odkazu výslovně uvedeno jinak, nepodporujeme ani nesponzorujeme žádné weby, na které můžete odkazovat na našich webových stránkách. Odmítáme veškerou odpovědnost za odkazy z našich webových stránek na jiné stránky.

11. Odškodnění. Jste výhradně zodpovědní a souhlasíte s tím, že VARBO CORPORATION s.r.o. a jeho agenty, pobočky, ředitele, důstojníky a zaměstnance odškodníte za veškeré nároky, dluhy, závazky, náklady a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), vyplývající z:

(a) vašeho porušení této Smlouvy;

(b) vašeho používání našeho webu nebo jeho obsahu; nebo

(c) vašeho porušení jakýchkoli práv jiné osoby nebo subjektu.

12. Odmítnutí odpovědnosti.

(a) veškerý obsah a služby na našich webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak je"; odmítáme v nejširším rozsahu, jaký je povolen podle platného zákona, všechny a všechny výslovné a předpokládané záruky.

(b) Neposkytujeme žádnou záruku, že naše webové stránky nebo jejich obsah neobsahuje žádné viry ani nic jiného, co má destruktivní nebo kontaminující schopnosti. Jste výhradně zodpovědni za to, že jste přijali veškerá opatření, která vás ochrání před jakýmkoliv poškozením nebo ztrátou, která může vzniknout při používání tohoto webu, jeho obsahu nebo jakéhokoli Produktu nabízeného prostřednictvím této webové stránky.

(c) Nezaručujeme, že váš přístup na náš web nebo jakýkoli jeho obsah bude nepřerušovaný nebo bez chyb, nebo že bychom opravili jakékoli závady na našich webových stránkách a / nebo na našich serverech.

(d) Za žádných okolností VARBO CORPORATION s.r.o., její ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti nebo agenti nemohou být odpovědni za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo ztráty zisku, které mohou vzniknout při použití, přístupu nebo z neschopnosti využívat nebo přistoupit k našim webovým stránkám, službám nebo Produktům.

13. Omezení odpovědnosti.

Vyhrazujeme si právo ukončit nebo omezit vaše užívání naší služby bez předchozího upozornění nebo další odpovědnosti, jak je uvedeno v těchto Podmínkách použití, nebo pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že jste porušili nebo pravděpodobně porušíte některou z těchto Podmínek, včetně nehrazení faktury včas, nerespektování pokynů zákaznického servisu nebo z jiných důvodů dle vlastního uvážení. Pokud ukončíme poskytování služeb, vyhrazujeme si právo odmítnout vás jako zákazníka, a to dle vlastního uvážení, pokud se budete následně pokoušet naše služby odebírat.

Na služby KvizLand.com, webové stránky a obsah stránek neposkytujeme žádné záruky. V žádném případě nebudeme vůči vám zodpovědní za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody jakékoliv povahy.

KvizLand.com neodpovídá za žádné externí změny, které by mohly vzniknout při používání naší služby. To zahrnuje, mimo jiné, poplatky vyplývající z nedostatku prostředku za automatické stahování, zahraniční transakční poplatky nebo jakýkoli jiný poplatek, který není zpracován přímo společností KvizLand.com.

(a) V žádném případě nesmí souhrnný závazek VARBO CORPORATION s.r.o., vyplývající nebo vztahující se k užívání této webové stránky, překročit jakoukoli náhradu, kterou jste zaplatili za přístup nebo používání webové stránky nebo za nákup jakýchkoli služeb, produktů nebo jiného obsahu.

(b) Jakákoli odpovědnost VARBO CORPORATION s.r.o. za porušení jakékoliv předpokládané záruky, kterou nelze podle platných zákonů vyloučit, je podle uvážení VARBO CORPORATION s.r.o. omezena na následující:

b.i. Pro služby, které jsme poskytli nebo nabízeli - budeme služby poskytovat znovu, nebo budeme platit přiměřené náklady na opětovné poskytnutí podobných služeb;

b.ii. Pro produkty, které jsme poskytli nebo nabízeli - produkty buď vyměníme, dodáme ekvivalentní produkty nebo zaplatíme přiměřené náklady na výměnu produktů nebo získání ekvivalentních produktů.

14. Změna této dohody. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit podmínky této smlouvy. Po změnách zveřejněných na našich webových stránkách bude vaším přístupem a používáním našich webových stránek považováno vaše přijetí těchto změn.

15. Oznámení. Každé oznámení týkající se této Smlouvy musí být podáno písemně. Všechna oznámení budou podána v anglickém jazyce. Kromě toho platí pro oznámení následující:

(a) Veškerá oznámení pro VARBO CORPORATION s.r.o. budou považována za doručená při osobním doručení, zaslání kurýrem s dokladem o doručení nebo zaslání Českou poštou s dodejkou. Oznámení pro VARBO CORPORATION s.r.o. se považuje za podané při jeho obdržení u VARBO CORPORATION s.r.o.. Aktuální adresa pro oznámení směřována k nám bude vždy zveřejněna na našich webových stránkách.

(b) Veškerá upozornění směřována k vám budou považována za podaná při zaslání e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, při zveřejnění na vaší přihlašovací stránce (pokud máte účet u nás) nebo při zveřejnění na našich webových stránkách. Oznámení se bude považovat za podané okamžitě po zaslání nebo zveřejnění tohoto oznámení.

16. Platné zákony. Místo. Tato smlouva podléhá a vykládá se podle právních předpisů České republiky. Jakékoli nároky vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou vyřizovány pouze u soudů města Prahy v České republice.

Podmínky refundace

Platíte pro přístup ke zvukovému produktu online.
Pokud se přihlásíte k našim službám, ale po aktivaci účtu se rozhodnete nepokračovat, vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení platby.

Vezměte prosím na vědomí, že neneseme žádnou odpovědnost, a proto neuspokojujeme žádné požadavky o refundaci / vrácení / výměnu založené na inkompatibilitě našich produktů se softwarem třetích stran (plug-iny, doplňky, moduly, vyhledávače, skripty, rozšíření atd.).

Nezaručujeme, že naše produkty jsou plně kompatibilní s programy třetích stran a nepodporujeme aplikace třetích stran.

Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďujeme o vás určité informace, které nám pomáhají s vámi obchodovat, poskytovat vám bezpečnější obchodní zkušenosti a vylepšovat naši webové stránky. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Přístupem a používáním našich webových stránek výslovně souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady bez předchozího upozornění.

Jaké informace shromažďujeme

 • Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail ("Osobní údaje"), které nám poskytnete při registraci jako Člen na našich webových stránkách. Osobní údaje můžete kdykoli přihlášením k účtu aktualizovat.
 • Vaše fakturační adresa a údaje které nám poskytnete při koupi nebo registraci;
 • Operační systém vašeho počítače;
 • Vaše IP adresa nebo IP proxy serveru;
 • Data a časy vašich návštěv na našich webových stránkách, navštívené stránky a dobu, kterou jste na našich webových stránkách strávili;
 • Webové stránky, které vás na naši webovou stránku odkázaly;
 • Takové další informace, které mohou být pro nás nezbytné nebo užitečné k dosažení výše uvedených cílů.

Sdílení informací

Nezaručujeme, že vaše používání našich webových stránek bude důvěrné. Informace uvedené výše můžeme zpřístupnit společnostem v naší firemní skupině. Nebudeme třetí osobě poskytovat, prodávat, obchodovat ani jinak zveřejňovat o vás žádné informace, pokud tak nevyžaduje zákon nebo pokud jsme od Vás neobdrželi souhlas.

Bezpečnost

Činíme přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně vašich informací. Pokud však pošlete informace na naše webové stránky nebo z nich, nebudou šifrovány, pokud vám tak výslovně neřekneme. Nejsme zodpovědní za škody, které můžete vy nebo kterákoli osoba utrpět v důsledku porušení bezpečnosti nebo důvěrnosti v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek nebo za jakákoli jednání kterékoli třetí strany, která tyto informace obdržela.

Odmítnutí odpovědnosti

Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů webových stránek, ke kterým máte přístup prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na propojených webových stránkách, protože mohou obsahovat odlišné smluvní podmínky, které se na vás vztahují.

Mezinárodní přenos informací

Naše servery a zařízení pro zpracování informací se nacházejí v několika zemích a informace o vás budou uloženy v těchto zemích. Poskytováním svých informací při používání našich webových stránek souhlasíte s naším shromažďováním a používáním vašich informací, včetně převodu do jiné země.

E-maily od KvizLand.com

Pokud nechcete dostávat od nás e-maily, klikněte, prosím, na odkaz pro odhlášení v dolní části e-mailu, který jste od nás obdrželi. Po odhlášení byste již od nás neměli dostávat tento typ e-mailu.

Upozornění

Uvědomte si, prosím, že když dobrovolně zveřejníte svoje informace ve fórech, chatových oblastech nebo na stránkách profilu členů na našich webových stránkách, všechny takto zveřejněné informace se stanou veřejnými a mohou být viděny a využívány jinými osobami. Nemáme žádnou kontrolu nad používáním takových informací třetími stranami.

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for the site and game to operate and have already been set on your computer. You may delete and block all cookies from this site, but certain parts of website will not work properly and it may cause malfunctions to gameplay. To find out more about cookies on this website, see our privacy policy. Click "I agree" to accept cookies from this site.